تاریخ برگزاری

19 و 20 بهمن 
ماه 95

همایش نگار

صفحه اصلی


آشنایی با رویکردهای نوین در علوم مختلف، بیش از هر زمان دیگری احساس می­ شود و این ضرورت در تخصص­ های مربوط به مدیریت به عنوان سکان تحول اداری و سازمانی، محسوس تر است. در دو دهه اخیر، شاهد بروز و ظهور بي ­وقفه تعداد زیادی ابزارها و تکنیک­ هاي مدیریتي مانند برنامه ریزي استراتژیک، مدیریت دانش، مهندسي مجدد، ایزو، مدیریت ارتباط با مشتری، برنامه ریزی منابع سازمان  و ... در حوزه های اطلاعاتی و ارتباطی مدیریت، منابع انسانی، بازاریابی، تولید، مالی، مدیریت استراتژیک، پردازش داده ها، مدیریت تغییر و وب و شبکه های  اجتماعی  بوده ایم. اما ابهام و سردرگمی سطوح مختلف مدیریت سازمان­ ها در بکارگیری تکنیک­ های مدیریت چالشی جدی فرا روی سازمان­ ها به شمار می­ رود. اینکه مدیران ارشد قبل از سرمایه گذاري ­هاي کلان براي پیاده ­سازي چنین ابزارهایي، چگونه مي­ توانند از موفقیت آن­ ها اطمینان حاصل کنند، مسأله­ ای است که پاسخ به آن نیازمند مداقه و قلم ­فرسایی اساتید و نخبگان حوزه مدیریتی در کشور دارد. 
.:: آرشیو شده توسط همایش نگار ( نرم افزار مدیریت و داوری همایش )           .:: با همکاری CNF.IR ( سرویس آرشیو همایشها )   و   BAHAMAYESH.COM ( پایگاه اطلاع رسانی همایش های کشور )